Judo, 'zachte weg' , meer dan een sport!

Beste Judoka’s, beste ouders,


Tijdens onze laatste bestuursvergadering is er besloten om de lessen vanaf 1 september opnieuw te hervatten, zij het onder strikte voorwaarden en volgens de op dat ogenblik geldende Corona maatregelen.


Algemene richtlijnen: